Our Brochure
Chất lượng và đổi mới là giá trị chính của SUNLIGHT, đảm bảo với các sản phẩm và dịch vụ tiêu chuẩn cao.

Đối tác

Đầu tư của Sunlight trong việc hợp tác mang lại sự linh hoạt lớn nhất để cung cấp các giải pháp khách hàng phù hợp nhất.

Đối tác kinh doanh

Hợp tác với các nhà thầu M & E, các kỹ sư tư vấn, quản lý dự án và nhà phát triển cho phép Sunlight tạo ra các giải pháp tối ưu hóa xuất sắc về kỹ thuật.

Đối tác chiến lược

Để cung cấp các giải pháp đẳng cấp thế giới, Sunlight đã tạo ra các liên minh kinh doanh chiến lược với các công ty toàn cầu như Schneider Electric, Mitsubishi Electric, Siemens, ABB và CHINT, Hager, LS để tăng cường các giải pháp cho lợi thế cạnh tranh của bạn.

Đối tác