Celadon City

Celadon city là sự kết hợp của các giá trị sống cao cấp trong một khu đô thị đích thực, từ sinh hoạt hàng ngày, giải trí, y tế, đến giáo dục, v.v ... Đây là một khu dân cư lý tưởng cho đến một cộng đồng văn minh khao khát mức sống chất lượng cao.

Vị trí:

Quận Tân Phú, TP HCM

Cung cấp:

MSB, SB, bảng MCC và DB

Số lượng:

1760 tấm

No name

No name

No name​​​​​​​

Đối tác