Diamond Island

Sự miêu tả:

Nằm ở vị trí chiến lược ở trung tâm quận 2. Đảo kim cương là thành phố duy nhất ở thành phố Hồ Chí Minh và cung cấp tầm nhìn 360 độ tuyệt vời cho CBD & sông.

Vị trí:

Số 1, đường số 104 - phường BinhTrungTay, quận 2, TP HCM

Cung cấp:

MSB, SB, bảng MCC và DB

No name

No name

No name​​​​​​​

Đối tác