PMS là thiết bị gì?

Panel Monitoring System ( PMS) là một thiết bị thông minh được tích hợp vào những tủ điện MSB thế hệ mới của Sunlight. PMS cho phép người dùng theo dõi trạng thái của thiết bị cũng như kiểu nguồn và đồng thời, kiểm soát việc chuyển đổi thiết bị (tùy chọn) trong MSB thông qua HMI (Màn hình cảm ứng). Ngoài ra, Dữ liệu Kỹ thuật như Bố cục Bảng điều khiển, bảng vẽ và bảng thông tin của tủ điện đều có sẵn thông qua PMS. Đây là một dịch vụ giá trị gia tăng cho khách hàng của Sunlight, PMS hiện được cài đặt hoàn toàn miễn phí (FOC).

Đối tác